פרויקטים מאוכלסים
אקו פלטינום
דירת 4 חד', B1
דירת 4 חד', B1
דירת 4 חד', B2
דירת 4 חד', B2
דירת 5 חד', A1
דירת 5 חד', A1
דירת 5 חד', C1
דירת 5 חד', C1
דירת 5 חד', C2
דירת 5 חד', C2
דופלקס גג 5 חד', D
דופלקס גג 5 חד', D